Archief

Een welverdiende medaille

M. Jean-Philippe MORETAU benoemd tot ridder van de Nationale Orde van Verdienste.

Aanleg van een ponton in Revigny-sur-Ornain

De agenten van het exploitatiecentrum hebben de handen uit de mouwen gestoken om een afmeerponton aan te leggen voor pleziervaartuigen van het kanaal Marne-Rijn West (CMRO) in Revigny-sur-Ornain (55).

Overzicht van de werkzaamheden in 2009 door de Directie Noordoost van VNF

In 2009 heeft de interregionale directie van het Noordoosten meer dan 24,3 miljoen euro geïnvesteerd in de modernisering van haar infrastructuur.

Prefect BELLION bezoekt de kanalen

De heer Dominique BELLION, Prefect van het departement Meurthe-et-Moselle, bezoekt de Navigatiedienst van het Noordoosten, interregionale directie van VNF

Brandoefening in de sluis van Koenigsmacker

Een boot in vuur en vlam in de sluis van Koenigsmacker...
Op een nevelige donderdag vaart een boot de sluis binnen en wordt de volgende melding verstuurd:
"brand in de machinekamer, één gewonde opgesloten...". De brand breidt snel uit... Een oefening uit het leven gegrepen.

Damschotplaatsing op de stuw van Koenigsmacker

Een nieuwe, experimentele damschotinrichting werd geplaatst door een duwboot om een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren op de stuw van Koenigsmacker.

Onderbreking op het kanaal van de Vogezen

Onlangs zijn door de subdivisie van Épinal belangrijke werkzaamheden uitgevoerd om de oorspronkelijke toestand van deze waterweg te herstellen

Unterzeichnung einer Verwaltungsvereinbarung zu den Grenzbauwerken von Apach

De Duitse, Luxemburgse en Franse overheden hebben een akkoord afgesloten om de modaliteiten van de werkzaamheden voor het onderhoud, de modernisering en uitbating van de verschillende navigatiewerken van Apach te definiëren.

Beheer van onderbreking 2009 op de moezel

Du 16 au 24 juin la Moselle était chômée. En fait les agents VNF ont procédé, avec des entreprises, à une série de travaux de modernisation et de maintenance d’ouvrages.

Overhandiging van diploma’s aan 5 verdienstelijke agenten

Een dag op het water met het IHEDN ... 2008

Ontmoeting met het Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN)

In het kader van de 20e verjaardag van de zogenaamde “trinômes académiques” (een samenwerkingsverband tussen de Franse ministeries van Onderwijs en Defensie) bezocht een delegatie van het Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (Instituut voor Hogere Studies van Nationale Defensie – IHEDN) op 20 november jl. de DIR noordoosten van de VNF.

Een sluiswachter ontvangt postuum de medaille van de "Rechtvaardigen onder de Volkeren" ... 2008

Op 23 november 1943 opent Achille DOMICE, sluiswachter in Longeville en Barrois (55), de deur van zijn sluishuis 35 voor Joseph CAJGFINGER, die net ontsnapt was uit het doodskonvooi nr. 62 met bestemming Auschwitz.

Plan du site   |     |   Info Editeur  |   Contact
©Voies navigables de France (VNF), Établissement Public Administratif - Direction territoriale Nord-Est