De tunnel van Mauvages

(GIF)


Voorgeschiedenis van de werken :

De tunnel van Mauvages, gesitueerd op het Kanaal Marne-Rijn West, loopt door de waterscheiding tussen de bekkens van de Seine en de Maas.

De tunnel werd gebouwd tussen 1841 en 1846, met een geplande lengte van 4 877 meter (de uitgevoerde lengte bedraagt 4 891,70 m). Daarvoor werden twee trajecten bestudeerd: de huidige route en een tweede route die gebruik maakte van de vallei van de Barboure, met een lengte van 5 235 meter. Het aangehouden voorstel, korter dan het andere plan, werd aanvankelijk niet gekozen omdat de fabrieken langs het huidige traject in Tréveray, Saint-Joire en Evaux verstoken zouden blijven van de waterweg en, op die manier, van een “uitbreiding die bijdraagt tot de rijkdom van het land”. Ook problemen met de toevoer door het vrije verval leken zich voor te doen.

Geen enkele grondige geologische studie werd uitgevoerd voor de twee voorstellen, aangezien de geologische kaart van Frankrijk maar pas was ingevoerd.

Het werk werd uiteindelijk uitgevoerd door middel van 23 startschachten met een lengte van 21 tot 120 meter. Door de aanwezigheid van een groot aantal waterhoudende grondlagen (op sommige plaatsen tot vier) dienden vier schachten stopgezet te worden tijdens de boring, waarvan één een diepte van 40,70 m bereikt had.

De exploitatie van de tunnel gebeurt door inzet van een sleper met elektrische motor.


Kenmerken van de werken :

- Departement: Maas
- Gemeente oostkop: Mauvages
- Gemeente westenkop: Demange-aux-Eaux
- Waterweg: Kanaal Marne-Rijn West
- Kant: verdeelpand nr. 1
- Territoriale onderafdeling: Bar-le-duc - Void
- Exploitatie: door een sleepsysteem met bovenleidingen in gewelf.
- Kilometerpunt oostkop: 86,618
- Kilometerpunt westkop: 91,496
- Gegarandeerde doorvaart: 5,00 m
- Gegarandeerde diepgang: 2,60 m
- Lengte: 4877 m
- Breedte ter hoogte van het watervlak: 5,30 m
- Bouwjaar: van 1841 tot 1846
- Navigatievlak: breedte = 5,30 m hoogte = 6,40 m
- Hoogte van het gewelf: 8,45 m
- Breedte van het gewelf: 7,80 m
- Breedte van de wal: 1,35 m en 0,80 m ter hoogte van de boog
- Materiaal van het gewelf: breukstenen en beton, in sommige stukken versterkt metaalbogen
- Materiaal van de vloer: Beton
- Materiaal van de rechte voeten: breukstenen en beton
- Ventilatie: 27 kokers, waarvan 23 afgedicht
- Verlichting: bij de uitbouw met natriumlampen onder lage druk
- X oostkop = 837 409,4 (Coördinaten Lambert II carto)
- Y oostkop = 2 403 699,0 (Coördinaten Lambert II carto)
- X westkop = 832 597,1 (Coördinaten Lambert II carto)
- Y westkop = 2 402 754,7 (Coördinaten Lambert II carto)

Plan du site   |     |   Info Editeur  |   Contact
©Voies navigables de France (VNF), Établissement Public Administratif - Direction territoriale Nord-Est