Het stuwbekken van Bouzey

(GIF)


Voorgeschiedenis van de werken :

Na de oorlog van 1870 schreef een ministerieel besluit van 1871 een studie voor van een nieuwe waterweg (Vogezenkanaal) die, vertrekkend vanuit het kanaal Marne-Rijn, zou uitlopen op het bovenste deel van de Saône.

Verschillende projecten voor de toevoer ervan werden uitgewerkt. In één ervan werd het doen stijgen van het niveau van de meren van Gérardmer, Longemer en Retournemer met verschillende meters gepland via de Vologne en dan de Moezel, om de verdeelpanden te voeden.

Het voorstel dat aangenomen werd hield het afsluiten van de Avièrevallei in om een bekken te vormen dat bevoorraad werd door een toeleidingsgeul met een lengte van 44 kilometer, waarvan het beginpunt in Remiremont lag. Het uiteindelijke project werd voorgesteld op 28 november 1876. Het bekken beslaat een oppervlakte van 128 hectare en had een capaciteit van 7 073 000 m³.

De werkzaamheden gingen van start in 1878 en eindigden in 1880. De eerste vulling vond plaats in november 1881, maar aangezien het bekken enkel met behulp van de Avière werd uitgevoerd, steeg het waterpeil slechts uiterst langzaam.

De hoofddijk van de constructie bezwijkt op 27 april 1895, met 87 slachtoffers tot gevolg, en wordt heropgebouwd in 1930.


Kenmerken van de werken :

- Departement: Vosges
- Gemeente: Chaumousey
- Waterweg: Vogezenkanaal (oud Kanaal van het Oosten – Zuidelijke Tak)
- Pand: verdeelpand nr. 1
- Territoriale onderafdeling: Épinal
- Type: gewichtsmuur
- Waterloop: Avière
- Bouwonderneming: Mayoux en Defruides - Épinal
- Bouwjaar: 1878 tot 1884
- Eerste vulling: 1884
- Dijkbreuk: Ramp op 27 april 1895 om 5u15, met 87 slachtoffers.
- Reconstructie: 1930 tot 1938
- Eerste hervulling: 1939
- Exploitatievolume: van 800 000 tot 7 100 000 m3
- Oppervlakte van het bekken: van 1,270 km² tot 1,400 km²
- Pieklengte van de dijk: 520 m
- Dijkhoogte: 23,40 m boven de funderingen
- Piekbreedte van de dijk: 6,00 m
- Maximale breedte ter hoogte van het natuurlijke terrein: 46,00 m
- Helling van het parement stroomopwaarts: 1/1
- Piekhoogte: 372,75
- Aard van de rotsen of de terreinen: Veelkeurig zandsteen
- Volume van het stuwlichaam: 221 560 m3 (waarvan: 66 000 m3 metselwerk, 1 960 m3 beton en 153 600 m3 stortsteen)
- X zwaartepunt van het bekken = 899 059,3 (Coördinaten Lambert II carto)
- Y zwaartepunt van het bekken = 2 358 839,6 (Coördinaten Lambert II carto)

Plan du site   |     |   Info Editeur  |   Contact
©Voies navigables de France (VNF), Établissement Public Administratif - Direction territoriale Nord-Est