Een milieuvriendelijke aanpak: de planttechnologie

Een milieuvriendelijke aanpak: de planttechnologie

De planttechnologie of “bioengineering” is lange tijd verwaarloosd ten koste van zware technieken uit de weg- en waterbouw. De agenten van de Directie NO hebben echter een voortrekkersrol gespeeld op dit gebied en baseerden zich op eeuwenoude praktijken en waarnemingen om een knowhow op te bouwen voor de “zachte” technieken. Die technieken zijn gericht op het vrijwaren van planten, dieren en ecosystemen en meer bepaald op het beschermen van oevers tegen erosie veroorzaakt door golfslag (golven die ontstaan wanneer een boot voorbijkomt).

Concreet vertaalt zich dit, wanneer het technisch mogelijk en wenselijk is, in de vervanging van schotbalken aan de rand van de kanalen door een groot aantal planten, die zich wortelen in de bodem en bloeien in de zomermaanden. Het geheel wordt afgewerkt met natuurlijke materialen (houten palen, schilfers van kokosnoot...).
De planttechnieken herstellen niet enkel de oevers, maar bieden nog belangrijke voordelen :

  • vermindering van de uitstoot van broeikasgassen : volgens de eerste resultaten hebben deze technieken een 7 maal lagere impact op de koolstofbalans dan het gebruik van schotbalken.

  • instandhouding van de biodiversiteit : een oever die “behandeld” is met planttechnieken vertoont hetzelfde ecologische karakter als een natuurlijke oever.

  • landschappelijke waarde van de projecten : l de diversiteit van de gebruikte planten geeft de oever een natuurlijk aanzicht.

  • economisch aantrekkelijkheid : een beplante oever kost ongeveer 6 maal minder dan een oever met schotbalken.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het arrondissement Water en Milieu van de DIR-NE op 03 83 35 36 80 of via e-mail naar aeau.sn-nord-est@developpement-durable.gouv.fr

Plan du site   |     |   Info Editeur  |   Contact
©Voies navigables de France (VNF), Établissement Public Administratif - Direction territoriale Nord-Est