De planttechnieken: een bescherming van de oevers zonder impact op het ecosysteem

Een bescherming van de oevers zonder impact op het ecosysteem..

Een planttechniek is een techniek waarbij planten of delen ervan gebruikt worden om de oevers te beschermen tegen erosie. Die bescherming werd traditioneel verzekerd door waterbouwkundige werken, hetgeen vaak rampzalig gevolgen had voor het aquatische milieu en de ecosystemen. De nieuwe methode beantwoordt aan de technische beperkingen verbonden aan de navigatie met het oog op het naleven of zelfs verbeteren van de ecologische en landschappelijke functies van de rivieromgevingen

Dit type van inrichting steunt op de capaciteit van de planten om zich te vermenigvuldigen en de bodem bijeen te houden door de ontwikkeling van hun wortels. Met de planttechniek kan een rijk en typisch ecosysteem van de waterwegen hersteld worden, dat de natuurlijke functies van een oever verzekert.

De interregionale directie van het Noordoosten van VNF is steeds actief betrokken geweest bij initiatieven voor duurzame ontwikkeling. Sinds 1994 ontwikkelt ze uiterst efficiënte planttechnieken voor bevaarbare rivieren en sinds 1999 voor kanalen. Die technieken beschermen de oevers zonder een impact te hebben op de ecosystemen en kwetsbare biotopen van de zoete wateren. Zo heeft de Directie Noordoosten op het pand 41 (bevaarbare deel tussen twee sluizen) van het kanaal van de Vogezen een tiental planttechnieken ontwikkeld (beplante vakken, zones met moerasplanten*...).Een aantal voorbeelden van basistechnieken die aan elk afzonderlijk geval aangepast dienen te worden:

Vlechten of stekken van wilgen, lagen van takloten, bedden van planten en stekken, zaaibedden, planten van houtgewassen, dubbelwandige vakken van rondhout, zones met moerasplanten...

tressage de saule Enrochements avec boudin végétalVoor meer informatie :

De Directie Noordoosten met certificering volgens ISO 14001
SME: Systeem voor Milieubeheer van de Directie Noordoosten

Plan du site   |     |   Info Editeur  |   Contact
©Voies navigables de France (VNF), Établissement Public Administratif - Direction territoriale Nord-Est